SEKILAS INFO
Jumat, 21 Jul 2305
  • LazisMu SMK Muhammadiyah 2 Wates menerima donasi melalui Rekening BTN Syariah : 7782004278, CP: Risa Andarwati, S.Pd.I (087735906444)
  • LazisMu SMK Muhammadiyah 2 Wates menerima donasi melalui Rekening BTN Syariah : 7782004278, CP: Risa Andarwati, S.Pd.I (087735906444)

Hizbul Wathan

Senin, 1 Februari 2021

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (disingkat HW) adalah salah satu organisasi otonom (ortom) di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 H (1918 M) atas prakarsa KH Ahmad Dahlan, yang merupakan pendiri Muhammadiyah. HW berasaskan Islam. HW didirikan untuk menyiapkan dan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki aqidah, mental dan fisik, berilmu dan berteknologi serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan, umat, dan bangsa.

UNDANG-UNDANG PANDU HW :
1. Pandu Hizbul Wathan itu dapat dipercaya
2. Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati
3. Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib berjasa
4. Pandu Hizbul Wathan itu cinta perdamaian dan persaudaraan
5. Pandu Hizbul Wathan itu sopan santun dan perwira
6. Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk
7. Pandu Hizbul Wathan itu siap melaksanakan perintah tanpa membantah
8. Pandu Hizbul Wathan itu sabar dan pemaaf
9. Pandu Hizbul Wathan itu teliti dan hemat
10. Pandu Hizbul Wathan itu suci dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.

JANJI PANDU HIZBUL WATHAN :
Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh :
1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, Undang-Undang, dan Tanah Air.
2. Menolong siapa saja semampu saya.
3. Setia menepati Undang-Undang Pandu Hizbul Wathan

Info Sekolah

SMK Muhammadiyah 2 Wates

NPSN : 20402815
Jalan Pahlawan, Nagung, Bendungan
TELEPON (0274) 773646
EMAIL smkmuh2wates@gmail.com

Alamat : Jln. Pahlawan, Nagung, Wates, Kulon Progo,
Yogyakarta
Telp : (0274) 773646 Website : smkmuh2wates.sch.id
Email : smkmuh2wates@gmail.com

Pengumuman

Berita Lalu